Jdi na obsah Jdi na menu

Práce s náčiním 1 - 5 level

13. 1. 2017

PRÁCE s náčiním BATON - převzato z pravidel asociace MAC (s touto asociací naše týmy spolupracují a soutěží s ní).

I. LEVEL – veškeré manipulace s BAT bez rotace

mrtvá hůlka (bez pohybu), spouštění hůlky, klouzání hůlky, houpání hůlky, máchání hůlkou, zvedání hůlky, snižování hůlky, převrácení hůlky, předávání hůlky z jedné ruky do druhé,

kola paží, preclík=podávání hůlky pod kolenem.

II. LEVEL – BAT je točený v různých pozicích-horizontální nebo vertikální točení

Horizontální točení (souběžně se zemí). Vertikální točení (souběžně se stěnou) jednou rukou (osmička) a všechny variace těchto točení v obou směrech v pravé i levé ruce.

Smyčky=twirling=točení přes zápěstí

Pr / Lr vertikální twirl se zápěstím; (Pr-Pravá ruka, Lr-levá ruka) – kruhy s BAT za použití zápěstí

Pr / Lr horizontální twirl se zápěstím - kruhy s BAT za použití zápěstí=loop

Figura 8=vytáčení BAT s rotací= Flourish WHIP

Pr / Lr vertikální figura 8.

Pr / Lr vertikální opačná figura 8.

Pr / Lr horizontální figura 8.

Pr / Lr horizontální opačná figura 8.

III. LEVEL

Obsahuje jednoduché točení jako:

Vertikální točení s oběma rukama ("SUN"=sluníčko), ve všech pozicích těla (před tělem,
za hlavou, nad hlavou, vedle těla,…).

Vertikální točení s kreslením kruhu před tělem jednou rukou ("STAR"= hvězda). Může být jednoduché, rychlé, s otáčením se, ve všech směrech,…

Figury nízkého a jednoduchého vyhození BAT s jednoduchým vyhozením a jednoduchým úchopem BAT (v jednom okamžiku není BAT v kontaktu se žádnou částí těla)- pravou i levou rukou.

Vyhození (aerials):

Nízké vyhození - pod 2 m bez rotace.

Klasické vyhození:

Z otevřené ruky: z vodorovné nebo svislé polohy, pravou nebo levou rukou. Hod za konec: uvolnění batonu z ruky za konec (za kuličku).

Klasické chytání:

Chycení zdola: Chycení batonu dlaní otočenou směrem nahoru nebo chycení shora: Chycení batonu dlaní otočenou směrem dolů a to:

vertikální, horizontální. Různé typy vyhozeni a chytání. Všemi členy. Postupně.

Přehozenído 2 metrů.

IV. LEVEL

Twirling=točení mezi prsty vertikálně nebo horizontálně, před tělem, nad hlavou.

Jednoduché obtáčení o 360 °kolem čehokoliv, jednoduché kombinace obtáčení
o 180 °kolem čehokoliv.

Figury vysokého těžko letícího BAT (tzn., že už se točí) s lehkým vyhozením a lehkým chycením (například: otáčení batonu ve vzduchu s horizontální rotací). Figury nízkého těžko letícího BAT s těžkým vyhozením (z osmičky) nebo s těžkým chytáním tzn., že chytí BAT tam, kde na něj nevidí-pod nohou, za zády, atd. Figury jednoduchých přehození BAT
mezi mažoretkami.

Točení mezi prsty (twirling)

Pr / Lr vertikálně se 4 prsty.

Pr / Lr horizontální se 4 prsty.

Pr / Lr vertikální s 2 prsty.

Pr / Lr horizontální s 2 prsty.

Pr / Lr vertikální s 8 prsty-tzn. na jednu stranu + hned na druhou stranu + přes nějaký kloub,

Obtáčení o 180 °- kolem paže, kolem nohy, kolem pasu, ...),

Obtáčení o 360 °- obtáčení přes dva klouby, tzn. zápěstí+loket

Samostatné prvky:

Jedno obtočení BAT kolem nějaké části těla; například kolem ruky, zápěstí, ramene, lokte, krku, nohy.

Obtáčení kolem ruky vpřed i zpět, kolem lokte vpřed i zpět, kolem natažené paže.

Jednoduché kombinace obtáčení:

1/2ryba (poloviční rybka)-  oběma směry tj. vpřed i zpět.

had - ruka a loket nebo loket a ruka, dopředu a opačně.

Figury:

1. Figury vysokého a těžko letícího batonu s jednoduchým vyhozením a s jednoduchým chycením:

Vysoké vyhození - nad 2 m + s točením BAT

Vyžaduje se rotace batonu ve vzduchu.

Klasické vyhození:

Z otevřené ruky: - z vodorovné nebo svislé polohy, pravou nebo levou rukou.

Vyhození za konec: - vyhození BAT z ruky za konec (kuličku).

Klasické chytání:

Chycení zdola: Chycení batonu dlaní otočenou směrem nahoru.

Chycení shora: - chycení batonu dlaní otočenou směrem dolů.

2. Figury nízkého a těžko letícího batonu s těžkým vyhozením či chycením:

Těžké vyhození:

Z pod ramena, z pod nohy, z pózy zad.

Těžké chytání:

Za zády: - na úrovni pasu za zády.

Pod nohou: - chytání BAT pod nohou.

Nad hlavou: - chytání BAT nad hlavou.

Na boku -: levou rukou na pravé straně těla na úrovni pasu a opačně.

Pod ramenem: - chytání BAT pod ramenem.

Palma-rotace na dlani.

Přehození: delší než 2 metry.

V. LEVEL

Obsahuje velmi těžké figury a rotace jako:

Vyhození s pohybem těla tzn., vyhodím BAT před sebe a jdu za ním ho chytit

Typy pohybů těla během vyhození:

Cestování- přesun na jiné místo během vyhození (pochodem, šasé).

Statické-na místě ("póza", arabeska)-vyhodím BAT a třeba se zakloním

SPIN: Rotace těla na jedné noze s minimálně otočením o 360 ° (vícenásobný spin, přerušený spin, spin do opačného směru).

Vyhození s 3 prvky (vyhození, spin, chycení), 4 prvky (vyhození, spin, póza, chycení)
nebo s více prvky (vyhození, 2x spin, póza, chycení).

Vysoké vyhození s těžkým vyhozením či chycením.

Vysoké vyhození nad 2 m.

SPIN=obrat o 360 ° ve výponu na jedné noze a druhá je pevně u kotníku nebo u kolena

Těžké vyhození:

Palcový FLIP: BAT se otočí kolem palce a opustí ruku (provedeno ze středu BAT 
z vertikální nebo horizontální polohy, pravou nebo levou rukou).

BACKHAND FLIP: použitím zápěstí uvolnění BAT z ruky opačným směrem, + otočení 
ve vzduchu, chycení dlaní otočenou nahoru.

Palcový výhoz: vyhození pomocí palcového flipu, více než 2 otočení ve vzduchu.

BACKHAND výhoz: vyhození pomocí BACKHAND FLIP, více než 2 otočení ve vzduchu.

Těžké chycení:

BACKHAND chycení- chycení s vytočení dlaní směrem nahoru opačným směrem.

Slepé chycení- chycení nad ramenem bez dívání se na BAT.

FLIP = konstantní nízký výhoz při stálé rotaci BAT přes palec.

Twirling s 2 BAT - provádění figur minimálně na 3. levelu se stálým Twirling obou BAT
(ne mrtvý druhý BAT)

Kombinace obtáčení o 360 °-spojení 2 nebo více prvků dohromady (snake s otevřením ruky, loket-ruka-ruka-loket, krk-zápěstí, loket).

Plynulé obtáčení o 360 °- nepřerušený pohyb v prostoru, čase nebo sekvenci,
stálé opakování stejného obtáčení (ryba- 4 - lokty..).

Celá ryba (4 obraty a více) oběma směry.